PostHeaderIcon Vesnice roku 2008, 2009

Naše obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2008, 2009

 

V roce 2008 jsme se poprvé zúčastnili a vůbec nevěděli co to obnáší. Při návštěvě komise jsme zjistili co všechno není k vidění pro cizí oči, kde se dá něco zlepšit, čeho se příště vyvarovat a nebo nachystat lépe. Nedávali jsme si žádnou naději na jakoukoli výhru a tak jsme byli mile překvapeni když obec Lavičky a samozřejmě i místní část Závist dostali Čestné uznání za ...

 

 

 

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, své obce.
Soutěž vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství s dalšími spolupracujícími úřady např. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků nebo Folklorní sdružení ČR.
Každá přihlašující se obec, musí splnit předepsané podmínky k účasti v soutěži:
- Maximální počet obyvatel do 5250
- obec se přihlašuje jako celek včetně všech svých místních částí
- přihláška musí být odeslána nejpozději do 30.4. v daném roce, v písemné i elektronické podobě, spolu s dokladem o zaplacení registračního poplatku ( ten je stanoven ve výši 2 Kč na obyvatele )
- přihláška musí být vyplněna na předepsaném formuláři a dle osnovy zpracovaná charakteristika obce.


Je-li obec do soutěže zařazena, v termínu od 1.5. do 30.6. ji navštíví hodnotitelská komise. Přesný datum je upřesněn asi týden před vlastní návštěvou. Na základě dodaných písemných podkladů, prohlídky obce a prezentace obce komise hodnotí. Hodnocení probíhá v krajských a poté celorepublikových kolech.
Výsledek je oznámen nejpozději do 9.7. soutěžícím obcím, v tisku či informačních médiích.
Každá obec může získat v daném roce jen jedno ocenění. Ocenění jsou členěna – Čestné uznání, Čestný diplom, Stuha ( Oranžová, Zelená, Bílá , Modrá, Zlatá). Nositel Zlaté stuhy je vítězem krajského kola soutěže a postupuje do kola celorepublikového.
Naše obec se poprvé přihlásila do soutěže v roce 2008.
V charakteristice obce se uvádí poloha , stáří, historické zmínky, typ zástavby, počet obyvatel, věkový průměr obyvatel, obslužnost a dostupnost infrastruktury , hospodaření a rozpočet, územní plán, plánované a připravované záměry v obci.
Druhý okruh informací je společenský život, místní spolky a jejich fungování , zapojování do života v obci, udržování tradic atd.
Třetí okruh je zaměřen na aktivity občanů např. spolupráce ZŠ, MŠ s obcí, , péče o seniory, aktivity mládeže, atd.
Dalším okruhem informací je podnikání v obci. Zda obec sama má nějaké podnikatelské aktivity, spolupráce se soukromými subjekty a naopak, zejména pak spolupráce se zemědělskými subjekty či využívání bývalých zemědělských podniků dnes.
Pátým bodem charakteristiky je stavební fond a obraz obce. Udržování památek, křížů, kapliček, tradiční zástavby atd. Tento bod se hodnotí zejména při vlastní návštěvě komise při procházce obcí.
Dalším bodem je inženýrská vybavenost obce, informační technologie a předávání informací občanům, plánované a probíhající akce údržby obecních budov, kroky podniknuté k úspoře energií, odpadové hospodářství, separace odpadů, výchova občanů k separaci odpadu.
Péče o zeleň v obci, v okolí obce, o krajinu, udržování či budování biokoridorů, čistění koryt potoků, údržba lesa a další jsou posledním okruhem informací o obci.V roce 2008 jsme se poprvé zúčastnili a vůbec nevěděli co to obnáší. Při návštěvě komise jsme zjistili co všechno není k vidění pro cizí oči, kde se dá něco zlepšit, čeho se příště vyvarovat a nebo nachystat lépe. Nedávali jsme si žádnou naději na jakoukoli výhru a tak jsme byli mile překvapeni když obec Lavičky a samozřejmě i místní část Závist dostali Čestné uznání Za vzornou podporu hasičů“. Toto ocenění je jistě zasloužené, neboť hasičský sbor je podporován opravdu vzorně. Spolu s diplomem, obec od Kraje Vysočina obdržela “ bonus“ v podobě nekrácení dotací z Programu obnovy venkova, který byl použit na opravu střechy ZŠ . Slavnostní předávání proběhlo za účasti vyhlašovatelů soutěže, představitelů kraje a starostů všech ohodnocených ve vítězné obci Pikárec. Pro každého zástupce oceněné obce byla od vítězné obce přichystaná malá pozornost.


V roce 2009, když jsme šli do soutěže znovu, jsme se zaměřili v charakteristice obce na kulturní život a udržování tradic. V Lavičkách , ale i v Závisti, se neustále něco děje, akcí se pořádá dost, i když popravdě, ne vždy je účast hojná. I hodnotící komise uznala kulturní život v obci za opravdu bohatý, zejména je pak zaujala činnost tanečního spolku Turkovan a výsledek se dostavil v podobě Čestného diplomu „Za rozvíjení a udržování lidových tradic“.
Slavnostního vyhlášení, ve vítězné obci Hluboké na Třebíčsku, se zúčastnil starosta obce p. Bradáč a zástupce Závisti p. Smejkalová. Předávání se účastnili vyhlašovatelé soutěže, zástupci Kraje Vysočina, starostové oceněných obcí , ale i poslanci p. Kasal, p. Němcová a ministr pro Místní rozvoj ČR Rostislav Vondruška. Všichni obdrželi upomínkové předměty od vítězné obce a naše obec, od Kraje Vysočina propagační materiály, knihy a „finanční dar“ v hodnotě 25 000,-Kč

:.
Zda se zúčastníme soutěže i nadále, se uvidí. Smysl to jistě má, jen je zapotřebí opět něčím prorazit.


Aktualizováno (Pondělí, 03 Leden 2011 08:17)