Lavičky

Poloha:
Obec Lavičky je středně velká víska obklopená Českomoravskou vrchovinou. Přesněji v kraji Vysočina - Žďárském okrese, asi 5,5 km severozápadně od Velkého Meziříčí.

Najdete ji blizoučko dálnice D1, přesněji na 141 km Praha - Brno. Pokud pojedete po státní silnici z Velkého Mezíříčí na Jihlavu můžete obec lehce přehlédnout i když jsou první domy obce od silnice vzdálené necelých 400 m. Důvodem je právě dálniční val, za nimž je obec schována.

Nadmořská výška obce (tedy její zástavba) je v rozmezí 505-536 m n.m. Jihovýchodní část obce je skrytá v údolí balinského výběžku. Střed obce z částí hlavní komunikace se šplhá do jižního svahu a severní část obce se rozkládá na návrší. Že je odtud dobrý rozhled dokládá i rozhodnutí armády tehdejšího komunistického režimu postavit zde kasárna s monitorovací radarovou stanicí. Díky tomu jsou Lavičky známé po celé české i slovenské republice díky zástupum vojáků, kteří zde za 35 let fungování kasáren prošly. :-)  Pokud by jste naši obec hledali pomocí GPS navigátoru musíte zadat souřadnice 49°22'44.96"N a 15°58'2.89"E.

Rozloha:
Katastr obce má rozlohu 573 hektarů, z toho je orné půdy 355 ha, zahrad 8 ha, 42 ha lesů a 19,5 ha vodních ploch. 11 hektarů je zastavěných.

Obyvatelé:
Na území obcí (pod lavičšskou správu je počítána i obec Závist) žije 551 obyvatel. V Lavičkách 482 a 69 zbývá na Závist.

Průměrný věk v obci je 36,1 roků. 

(údaje jsou z roku 2017)

V obci je i poměrně čilý podnikatelský ruch, najdeme zde mnoho soukromníků - truhláře, tesaře, opraváře, několik soukromě hospodařících rolníků, fungující ZD a další a další. Díky přerodu pozemku bývalých kasáren na rezidentní čtvť Bella Vita, přibývají do nově vystavěných obytných domů i řadové zástavby další a další občané Laviček. Zkrátka Lavičky jen kvetou...


Obyvatelé obce si nemohou stěžovat na nedostatečnou občanskou vybavenost. V obci je zaveden plyn, vodovod, je pokrytá bezdrátovým internetem, plánuje se nová centrální kanalizace ..co víc si přát. V posledních letech se v Lavičkách roztrhnul pytel z novostavbami a staví se jak nikdy předtím. Vzhledem k poloze Laviček, které nejsou od nijak daleko od dálnice ani od města, dá se předpokládat, že ještě pár domků přibude. Avšak Lavičky nejsou jenom domky a domečky ale najdeme v nich i spoustu jiných, zajímavých staveb.

Kostel sv. Zdislavy
Asi největší dominantou obce je v jejím středu umístěný kostel sv. Zdislavy. Toho času plánování a stavby byl první a možná i jediný v Evropě, potažmo i na celém světě. Od té doby se ke slávě sv. Zdislavy vystavělo mnoho dalších svatostánků - další kostely sv. Zdislavy stojí a velebí její jméno v OldřichovicíchStudnicích u Hlinska a Prostřední Bečvě. - za informace a upozornění děkujem P. Janu Peňázovi. A ještě stojí kaple svaté Zdislavy v Podhradí. Jména kostelů jsou zárověň i odkazy na obrázky. ) 


Už po druhé světové válce se začalo uvažovat o stavbě kostelíku. Měl být zasvěcen sv. Anně, tehdejší patronce, na jejíž svátek obec slavila pouť. Ale až v roce 1990 se doba přívětivěji naklonila a 29.9.1990 byl posvěcen základní kámen. Jako patronkou kostela byla navržená svatá Zdislava z Lemberka, rodačka z kraje a lid ji rád přijal. Na stavbě bylo odpracováno 13 000 hodin zdarma a celá stavba stála milion a čtvrt. Kolaudace byla 24.5.1994 a hned za dva dny započali přípravy na svěcení - tehdy ještě kaple blahoslavené Zdislavy. 25. května 1994 ji otec Biskup zasvětil svatořečené Zdislavě.

Dominantou stavby je prosklená věž z vitráží od Karla Rechlíka a Jiřího Klašky, vnitřní prostory zdobí obraz "Svatá Zdislava s rodinou u Krista a jeho matky" od mistra Milivoje Husáka, od něhož je i návrh oltáře. V Relikviáři napravo od oltáře jsou uloženy ostatky svaté Zdislavy.

Zajímavostí je, že hned druhý rok po dostavbě se na věži kostela usadili čápi. Ti veselým klapotem zdravili občany procházející návsí a občasnými přelety nad domy zvyšují porodnost v obci a decimují stavy žab v okolí. Přesto, že je mají všichni rádi, bylo rozhodnuto o jejich přemístění na nedaleký sloup, speciálně pro ně vztyčený. Čápi totiž zasahují nemile do vitráže na proskleném čele věže a ani ta měděná střecha není co bývala. K přesídlení došlo v roce 2006 - čekalo se až čápí rodinka vyvede mládě. To bylo přesunuto na sloup vztyčený opodál. Čápi mládě dovychovali, ale další rok už se bohužel na nové hnízdiště nevrátily. Po dalším roce si to však rozmysleli a čápi máme v obci každý rok pravidelně dál.

Kaple sv. Anny
Kousek od kostela, schována mezi dva urostlé kmeny lípy, se červená kaplička a zvonička sv. Anny. Do doby, než byl postaven kostel sv. Zdislavy, sloužila kaplička a prostranství před ní k pořádání pouťových mší, podvečerních májových modliteb atd.. Sv. Anna byla patronkou obce a dodnes se na její svátek v obci slaví tzv. " malá pouť ".

Hasičská zbrojnice
Pokud budete stát před kostelem a kochat se, nezapomeňte se otočit o devadesát stupňů doprava. Váš zrak spočine na hasičské zbrojnici. V roce 1904 ( to je v roce založení hasičského sboru ) zde byl postaven dřevěný sklad na hasičskou techniku. Ten byl v roce 1929 vyzděn, aby byl v roce 1988 zbořen a nahrazen nynější budovou.Ta byla dostavěna roku 1990 a přišla na 230 tisíc Kčs. V roce 20?? byla zvětšena a nad garaží hasičské techniky v přízemí vznikl velký sál sloužicí ke kulturnímu životu obce.  

Dětské hřiště
Napravo od hasičky vzniklo hřiště pro naše nejmenší. V roce 2005 byl vykoupen Sekničkův dům a dobrovolnou brigádou byl rozebrán, terén byl upraven a srovnán. Stačilo přidat pár prolézaček, zabetonovat kolotoč a hned je na plácku živo.

Obecní úřad
Asi o sto metrů níž nepřehlédnete další obecní budovu. V přízemí je prodejna potravin a v patře nad ní sídlí obecní úřad a veřejná knihovna. Na plácku pod obecním úřadem je zbudované výletiště, kam se přesunul veškerý hlučný zábavový život obce. Pořádají se zde zábavy, příležitostné opékání prasat, ale i tančení krojované besedy lavičskou mládeží.

Klubovna
Dalším místem pro kulturní život obce je tato modře natřená budova. Původně sloužila jako stará prodejna, ale se stavbou nové, ve středu obce byla přenechána tehdejšímu svazu mládeže jako klubovna. S rozpadem svazu se ale klubovna nerozpadla, ale slouží dodnes jako oblíbené místo oslav narozenin, svátků, silvestrů, mikulášů, třídních rozlučáků, slučaků a dalších příležitostných spářek. V roce 2004 - v rámci příprav na oslavy 100 let hasičstva v obci byla částečně zrenovována naší mládeží a natřena na tento elegantní odstín ( zřejmě proto, aby případným přespolním hostům odpadl problém s příliš složitým popisem cesty). Stáří budovy jsem nikde nezjistil, ale odhaduji, že tu s námi bude ještě dlouho - PH stěn je zvenku neustále snižováno, tudíž nehrozí riziko rozvoje plísní, vevnitř zvukové vibrace dokonale vyženou škůdce a kouř impregnoval trámy na desítky let dopředu.

Budova školy
Nesmím zapomenout na budovu školy v horní části obce. Budova školy měla v roce 2006 jubileum a to sto roků od jejího postavení (1906 - 2006) a slavilo se i 215 let školní výuky v obci. Ve škole je první stupeň základního vzdělání. Ve dvou dvoutřídkách se tu momentálně vzdělává asi 70 žáčků z Laviček i okolních obcí. U školy nechybí hřiště a zahrádečka.

Mateřská školka
Mateřskou školku jako turisté nenajdete, je schována na konci slepé uličky v horní části obce. O to lépe se tam děti cítí. V této jednopatrové budově pobíhá a výská kolem 25 dětí z Laviček, Závisti, Hrbova, Svařenova a Frankova Zhořce. Budova školky byla vybudována v akci "Z" a předána tehdy MNV Velké Meziříčí do správy tehdejšího JZD 8.března Lavičky se sídlem v Netíně. Byla uvedena do provozu 18.2.1982 a od té doby přibyla v jejích prostorách možnost stravování dětí i blízké školy. Takže školáčci i školkáččci mají zajištěné zdravé a pravidelné stravování.Pokud by vás zajímala více historie i současnost edukačních zařízení v obci Lavičky a potažmo i historie obce, musím vám doporučit almanach "215 let školy v Lavičkách" sepsaný pány Vladimírem Makovským a Josefem Michalem a vydaným nakladatelstvím Sypták k jubileu školy zmíněnému výše. Kniha podrobně mapuje okolnosti a pozadí vzniku školy, školní budovy a mateřské školy. Najdete tu spoustu dnešních i historických fotografií, dokumentů, soupisů, tabulek atd..

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci