Aktuálně

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte 2021 zde

Zveřejněno 11.4.2021

Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace

Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí

 

 ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Na základě doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka školy termín, místo a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Lavičky, příspěvkové organizace od školního roku 2021/2022.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.     Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

II.   Termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ve dnech od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

III.  Místo pro podání žádosti:          Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace,

                                                           Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí 

    

       Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení pediatra o očkování dítěte, je možno po telefonické domluvě od 19. 4. 2021 vyzvednout v MŠ, k dispozici bude také na webu obce Lavičky www.obec-lavicky.cz .

 

IV.  Způsob doručení žádosti:
a) do datové schránky školy      –ID:  cniu44k
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - ms.lavicky@tiscali.cz

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z ostatních uvedených způsobů.

c) poštou                                    -Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace

                                                             Lavičky 91

                                                             594 01 Velké Meziříčí
d) osobní podání ve škole - termín a dobu podání si zákonný zástupce dohodne předem e-mailem: ms.lavicky@tiscali.cz nebo telefonicky:566 523 446 , 731 615 737, popř. 604 543 015, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí.

V. Organizace zápisu

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením pediatra o očkování dítěte předloží zákonný zástupce tyto ověřovací dokumenty:

                                                                                  •rodný list dítěte k ověření data narození

                                                                                  •občanský průkaz k ověření místa trvalého pobytu.

Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky řízení.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole- okno vedle vstupních dveří a na webových stránkách obce www.obec-lavicky.cz.

Předpokládaný termín zveřejnění je 25. 5. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci jako doporučenou zásilku nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti. Po dohodě se zákonným zástupcem lze realizovat osobní předání.

Z důvodu nestability současné situace, může docházet k aktualizaci uvedených pravidel a postupů, proto sledujte webové stránky obce.

V Lavičkách dne 9. 4. 2021                                                  Mgr. Věra Havlišová, ředitelka školy

Zpravodaj obce Lavičky a Závist 2020

Výroční zpravodaj obce Lavičky a Závist k roku 2020 s průvodním slovem starosty obce pana Havelky a shrnutím všeho důležitého ze všech různých stránek dění v obci povolanými občany.

více zde.

 

PDF odkaz s obrázky
Obecni zpravodaj 2020

Novinky na stránkách

 

Nejnovější galerie :

 


Cyklobiatlon 2020 

Přechod a retarder před školou

Lavičky v zimním hávu 

Znak 

pokud bloudíte tak je mapa stránek zde.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci