Úřední deska zde 

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Obecní vyhlášky 

Obecní vyhlášky v aktuálně platném znění.     

Investice v obci 

Průběžně doplňovaný přehled obecních staveb, investic do obecní infrastruktury a stavebních novinek v obci.    

Statistiky 

Statistiky a grafy zalidnění obce.

Kontakty 

Kontakty na vedení obce, Základní školu, Mateřskou školku a zástupce ostatních institucí v obci. Kontakty na podnikatele v obci.

Kalendář akcí 

Kalendář akcí a google kalendář pro synchronizaci s mobilem

Prohlášení o přístupnosti 

Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechny pravidla uvedená v příloze

Pověřenec GDPR 

Důležitým pilířem prokazování souladu s GDPR je jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer). Hlavním úkolem DPO bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci