Kronika

Kronika obce Laviček

Nahlédněte do zažloutlých stran obecní kroniky dokumentující dávný i nedávno minulý čas plynoucí naší obcí.

Kronika obce Lavičky jejíž znění zde najdete včetně naskenovaných jednotlivých stran je vedena přibližně od skončení první světové války místním učitelem panem Jakubem Kosourem. Jim byla poctivě vedena až do roku 1939 kdy odešel do Rudíkova na místo řídícího učitele. Kronikářem se po něm stává místní řídící učitel pan Josef Halámek. Ten psal kroniku přes válečná léta, kdy byl její politický obsah cenzurován ( vlastně úplně zakázán ) a kronika se zabývala pouze počasím a událostmi netýkajícími se válečných událostí a okupace. Tvrdý život v obci během druhé světové války byl doplněn až později opět panem Jakubem Kosourem, který se do obce vrací po skončení války v roce 1945 jako výměnkář. Ten doplnil válečná léta ale dále nebylo ve vedení kroniky pokračováno. Další zápisy do kroniky byly až v roce 2000 až 2001 paní Ludmilou Sekničkovou, která se vedení kroniky obětavě ujala. Jí byly zpětně dopsány chybějící roky až do konce století. Jako zdroj převážně použila zápisy ze schůzí zastupitelstva a další dokumenty z archívů. Od roku 2000 vede kroniku novou, kam poctivě a podrobně zaznamenává náš současný život a dění v obci jako důkaz a připomínku našeho bytí. Ať už pro naše následovníky a potomky či pro naši vlastní stárnoucí paměť .

 V kronice můžete listovat přímo zde na stránkách. Kronika byla i ručně přepsána do počítače. Pro zájemce neochotné luštit rukou psané poznámky je k dispozici níže. Za tento děkujeme panu P. Nedomovi.


 

A zde je sken zažloutlých stran vypovídajících o těžkém životě na naší rodné hroudě.  

 

Kronika obce k nahlédnutí obrazem zde.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci