PostHeaderIcon Velký den pro Lavičky 4. července 2004

 

 

Na počátku července roku 2004 se po dlouhodobých přípravách v Lavičkách uskutečnil sraz rodáků z obcí Lavičky a Závist. Zárověň také obec oslavila 100. let od založení sboru dobrovolných hasičů... Akce se nadmíru povedla a její průběh by vám rád přiblížil tento report. Jak slovem tak i obrazem...

 

V krásnou prosluněnou neděli 4. července se konalo „setkání rodáků „ a zároveň oslavy „ 100 let založení hasičského sboru“.

Ráno se začínalo mší svatou. Prostor před kostelem se zaplnil lavičkami, oltář byl přichystán ve vchodu do kostela, protože se čekalo více hostů z řad rodáků a jejich rodin, než by byl schopen kostelík pojmout.
Od 8. hodiny začínaly přicházet rodáci. Podepisovaly se do pamětní knihy, přitom od místostarosty pana Chrásta dostávali upomínkové předměty ( tašku se znakem Laviček, hrníček se znakem obce a obrázkem kostela – závistští pro změnu s kapličkou a přívěsek se znakem obce). Zájemci o oběd zaplatily 100 kč za stravenku.
V 8:45 přišli v průvodu ke kostelu hasiči v různých uniformách a položili k pomníku padlých věnec. V 8:50 starosta přivítal přítomné.
V 9 hodin začala mše svatá, sloužil ji P. Jan Peňáz. První čtení měl host pan Kasal – místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, druhé čtení měl Josef Seknička ml. – zástupce hasičů. Při mši sv. byl požehnán prapor hasičů. Při mši svaté hrála kapela z Měřína.

 

Po mši následovalo společné focení před kostelem – rodáci místní i přespolní. Prvně se fotily narození do r. 1940. Pak následovaly další ročníky do r. 1950, 1960, 1970, 1980, nad 1980 a nakonec celá Závist společně.

Ti z hostu jež měli zaplacený oběd ( kolem 80 lidí ) odjely dvěma autobusy do jídelny Agrosu v Netíně. Starosta zde přítomné přivítal, přečetl omluvný dopis pana Čermáka z Křižanova ( rodák z č. 12 ). Návrat do Laviček byl před 13. hodinou. Následovala prohlídka školy a školky.

 

Ve 13:30 odcházel od hasičské budovy slavnostní průvod na hřiště u dálnice, kde měla pokračovat zábava. V čele šla dechová hudba Veselá sedma z Nového Města na Moravě, pan Josef Sojka ( starosta sboru – nesl prapor ), pak Karel Oulehla a pan Jan Havelka. Pak následovali místní hasiči v uniformách. Jak ve svátečních klasických, tak i v historických bílých ( ty ušily místní ženy – paní M. Nedomová, paní Tesařová a paní V Hladíková ), mladí hasiči a krojovaná mládež. Dále následovaly pozvané sbory a hasičská technika.

Oslavu zahájil starosta sboru pan Sojka. Byla předána ocenění zasloužilým členům sboru. Mládež zatančila na připraveném parketu Českou besedu. Následovaly ukázky cvičení hasičů. Při scénce byla zapálena pohádková chaloupka na ní byly představeny různé historické způsoby hašení. Chaloupku uhasil až zásah profesionálních hasičů z Velkého Meziříčí. Dále byla předváděna moderní i historická technika. Oslavy pokračovaly taneční zábavou na parketu na hřišti.

Ve 22:15 začal ohňostroj, na který se sjelo mnoho diváků. Zábava z tancem pokračovala až do pozdních nočních hodin.
Po celé odpoledne si mohli přítomní kupovat občerstvení, upomínkové předměty a kazetu pana Trojana „ Historie a současnost Laviček a Závisti.“ Oslavy natáčel na videokameru pan Smejkal z Velkého Meziříčí.Celý den se vyvedl. Počasí přálo a vše vyšlo na jedničku.Při sepisování tohoto příspěvku jsem využil zápis z kroniky vedené paní L. Sekničkovou. Fotky pocházejí z archivu mého, p. Sekničkové a Markéty Sojkové. Všem za laskavé poskytnutí děkuji.

 

Jako doplněk si ještě můžete přečíst co o naší akci napsaly místní noviny....

 

Aktualizováno (Pondělí, 03 Leden 2011 08:20)