PostHeaderIcon VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zde k nahlédnutí.