Střednědobý výhled rozpočtu obce Lavičky 2023 - 2025

Zveřejněno: 14.12.2022

Schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-2023-25

Rozpočet obce Lavičky na rok 2023

Zveřejněno: 14.12.2022

Schvaleny-rozpocet-2023

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 13.12.2022, č.j. 3/2022

Zveřejněno: 14.12.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 13.12.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.
Hosté: Mgr. Magdaléna Rybárová, p. Martin Hladík, p. Miroslav Tesař, p. Otomar Čermák

Usnesení č.12/2022 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení finančního příspěvku na provoz Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s, Lince důvěry STŘED,z.ú, Mysliveckému spolku Mostiště a Sportovnímu klubu Lavičky na rok 2023.
2) Schválení rozpočtu obce Lavičky na rok 2023.
3) Schválení koupě pozemků na výstavbu plánované cyklostezky D1, Měřín – Velké Meziříčí.
4) Schválení delegovaného zastupitele obce Lavičky na Valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
5) Projednání stanoviska krajského úřadu Kraje Vysočina odboru životního prostředí a zemědělství ke Změně č.3 ÚP Lavičky.
6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030075840/001-ZAME.
7) Schválení obsahu Změny č. 3 Územního plánu Lavičky.
8) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023-2025
9) Rozpočtové opatření č.10/2022

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.13/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
finanční příspěvek na provoz v roce 2023 Oblastní charitě Žďár nad Sázavou ve výši 30.000,-kč, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s. a Mysliveckému spolku Mostiště ve výši 5.000,-kč pro každou organizaci, lince důvěry STŘED,z.ú. 1,-kč/obyvatel obce, Sportovnímu klubu Lavičky 50.000,-kč.

Usnesení č.14/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
rozpočet obce Lavičky na rok 2023.

Usnesení č.15/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
koupi pozemků na výstavbu plánované cyklostezky D1, Měřín – Velké Meziříčí.

Usnesení č.16/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů deleguje:
dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.128/2000Sb. o obcích deleguje pana Jan Havelky starosty obce Lavičky, na Valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43385313 a to až do odvolání, počínaje Valnou hromadou konanou dne 5.1.2023.

Usnesení č.17/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
bere na vědomí stanovisko krajského úřadu Kraje Vysočina odboru životního prostředí a zemědělství ke Změně č.3 ÚP Lavičky.

Usnesení č.18/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030075840/001-ZAME.

Usnesení č.19/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Obsah Změny č. 3 Územního plánu LAVIČKY, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.
ZO podmiňuje pořízení Změny č. 3 Územního plánu Lavičky, úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelům této Změny Územního plánu Lavičky, na jejichž návrh a pro jejichž výhradní potřeby je Změna č. 3 Územního plánu Lavičky pořizována.

Usnesení č.20/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
střednědobý výhled rozpočtu obce Lavičky 2023 – 2025

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření 10/2022 

 

V Lavičkách 13.12.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zveřejněno: 8.12.2022

Navrh-rozpoctu-na-rok-2023
Navrh-strednedobeho-vyhledu-na-roky-2024-2027

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 5.12.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-13-12-2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Zveřejněno: 5.12.2022

Rozpoctove-opatreni-c-10-2022

Zahájení společného územního a stavebního řízení "Kanalizace obce Lavičky"

Zveřejněno: 1.12.2022

Zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-kanalizace-obce-lavicky

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 29.11.2022, č.j. 2/2022

Zveřejněno: 30.11.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 29.11.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.10/2022 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030074141/004-VMRE.
2) Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2022.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.11/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030074141/004-VMRE.

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 8 a 9/2022 

V Lavičkách 29.11.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lavičky 2023 - 2025

Zveřejněno: 23.11.2022

Navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2023-25

Návrh rozpočtu obce Lavičky na rok 2023

Zveřejněno: 23.11.2022

Navrh-rozpoctu-2023

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 21.11.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-29-11-2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022

Zveřejněno: 8.11.2022

Rozpoctove-opatreni-c-9-2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Zveřejněno: 6.11.2022

Mze-59640_2022-16212
Oop-vii_priloha-c-1

Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 24.10.2022, č.j. 1/2022

Zveřejněno: 25.10.2022

Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 24.10.2022, č.j. 1/2022

Usnesení č. 1/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a)jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení způsobu volby zastupitelů.
2) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
3) Volba starosty.
4) Volba místostarosty.
5) Volba předsedy finančního výboru.
6) Volba předsedy kontrolního výboru.
7) Volba členů výborů.
8) Schválení měsíčních odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce.

b)určení ověřovatelé zápisu dnešního jednání jsou: Ing. Pavel Turek, Ing. Roman Požár
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.2/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Způsob volby zastupitelů - veřejný.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.3/2022
Zastupitelstvo obce Lavičky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č.4/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Starostou obce na nové volební období se stal pan Jan Havelka.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č.5/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Místostarostkou obce na nové volební období se stala paní Drahoslava Smejkalová.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.6/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Na nové volební období předsedu finančního výboru Ing. Josefa Mejzlíka.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.7/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Na nové volební období předsedu kontrolního výboru Bc. Šárku Bradáčovou.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.8/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Na nové volební období členy finančního výboru Ing. Pavla Turka a p. Jiřího Štěpánka a členy kontrolního výboru Ing. Romana Požára a p. Václava Štěpánka.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.9/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Odměny členům zastupitelstva obce za výkon funkce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstvech samosprávných celků podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0


V Lavičkách 24.10.2022


Starosta obce
Jan Havelka

Místostarosta obce
Drahoslava Smejkalová

Rozpočtové opatření č. 8/2022

Zveřejněno: 12.10.2022

Rozpoctove-opatreni-c-8-2022

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo obce Lavičky

Zveřejněno: 10.10.2022

Pozvanka-na-ustavujici-zastupitelstvo

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 20.9.2022, č.j. 31/2022

Zveřejněno: 21.9.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 20.9.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.
Hosté: p. Střecha Libor, p. Střecha Tomáš, p, Michal Vojtěch, p. Malec Radek

Usnesení č.151/2022 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení návrhu změny č.3 ÚP Lavičky.
2) Schválení smlouvy s CETIN, a.s. - přeložka kabelu v lokalitě Za školou.
3) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.
4) Schválení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací obce.
5) Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2022. 

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.152/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
1. pořízení Změny č. 3 Územního plánu Lavičky a to zkráceným postupem v souladu s ustanovením
§ 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)

2. návrhy Změny č. 3 Územního plánu Lavičky dle předložených návrhů na pořízení změny územního plánu Lavičky odborem výstavby a územního rozvoje ve Velkém Meziříčí ze dne 13.7.2022 a 31.8.2022

3. ustanovení určeného zastupitele v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, kterým je Jan Havelka – starosta obce

Usnesení č.153/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu s CETIN, a.s. - přeložka kabelu v lokalitě Za školou.

Usnesení č.154/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu s GasNet, s.r.o. o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v plánované výstavbě inženýrských sítí stavebních pozemků „lokalita Za školou“.

Usnesení č.155/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
„Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací obce“.

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 6 a 7/2022 

V Lavičkách 20.9.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 12.9.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-20-9-2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022

Zveřejněno: 7.9.2022

Rozpoctove-opatreni-c-7-2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Zveřejněno: 11.8.2022

Rozpoctove-opatreni-c-6-2022

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 19.7.2022, č.j. 30/2022

Zveřejněno: 20.7.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 19.7.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.147/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení smlouvy č. SFP/48/2022 pro poskytnutí příspěvku SVK Žďársko na výstavbu stavební akce „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Čihadla“.
2) Schválení smlouvy č. SFP/48/2022 pro poskytnutí příspěvku SVK Žďársko na výstavbu stavební akce „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Podolí“.
3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030074141/004-VMRE.
4) Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2022.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.148/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu pro poskytnutí příspěvku SVK Žďársko na výstavbu stavební akce „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Čihadla“.

Usnesení č.149/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu pro poskytnutí příspěvku SVK Žďársko na výstavbu stavební akce „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Podolí“.

Usnesení č.150/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030074141/004-VMRE.

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 4 a 5/2022 

V Lavičkách 19.7.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Zveřejněno: 13.7.2022

Rozpočtové opatření č.5/2022

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 11.7.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-19-7-2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Zveřejněno: 24.6.2022

Rozpočtové opatření č.4/2022

Závěrečný účet obce Lavičky za rok 2021

Zveřejněno: 22.6.2022

Závěrečný účet 2021

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 21.6.2022, č.j. 29/2022

Zveřejněno: 22.6.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 21.6.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.141/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2021 a závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2021.
2) Schválení žádosti o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Lavičky pro školní rok 2022/2023.
3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030074141/004-VMRE.
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM-014330075861/001-YPM.
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM-014330079914/001-YPM.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.142/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Závěrečný účet obce za rok 2021 a bere na vědomí závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2021 – bez výhrad.

Usnesení č.143/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Lavičky, příspěvkové organizaci pro školní rok 2022/2023 na celkový počet 26 dětí.

Usnesení č.144/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030074141/004-VMRE.

Usnesení č.145/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330075861/001-YPM.

Usnesení č.146/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-014330079914/001-YPM.

V Lavičkách 21.6.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 13.6.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-21-6-2022

Zápis dětí - cizinců s dočasnou ochranou k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zveřejněno: 1.6.2022

Zapisdeti-1

Kriteria-pro-prijimani

Zadost-o-prijeti-2022

Návrh závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2021

Zveřejněno: 26.5.2022

Návrh závěrečného účtu 2021

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Lavičky, příspěvková organizace

Zveřejněno: 25.5.2022

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis děti MS 2022

Žádost o přijetí 2022

Kritéria pro přijimání

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 17.5.2022, č.j. 28/2022

Zveřejněno: 18.5.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 17.5.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.134/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Stanovení počtu volených zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce Lavičky 23.-24.9.2022.
2) Schválení darovací smlouvy na nemovité věci.
3) Schválení nabídky na projektové práce „Přístavba mateřské školy Lavičky.
4) Schválení účetní závěrky Obce Lavičky za rok 2021.
5) Schválení smlouvy pro poskytnutí příspěvku na projektovou dokumentaci SVK Žďársko stavební akce „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“.
6) Schválení smlouvy na projektovou dokumentaci stavební akce „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“ – veřejné osvětlení, přípojky vody a kanalizace splaškové, plynovod + přípojky plynové, komunikace a inženýrská činnost.
7) Rozpočtové opatření č. 3/2022.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.135/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů stanovuje:
Počet volených zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce Lavičky, které se budou konat ve dnech
23.-24.9.2022 v počtu 7 členů.

Usnesení č.136/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Darovací smlouvu mezi Care Management Prague s.r.o. a Obcí Lavičky na pozemky par. č. 395/17, 2670, 2669, 2658 a 2679 v k.ú. Lavičky.

Usnesení č.137/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Nabídku Ing. arch. Evy Uchytilové, která obsahuje kompletní projektové práce s pořízení územního a stavebního souhlasu na stavební akci „Přístavba mateřské školy Lavičky“ ve výši 302.016,-Kč bez DPH.

Usnesení č.138/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Účetní závěrku Obce Lavičky za rok 2021.

Usnesení č.139/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska o zajištění dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“ ve výši 184.000,-Kč bez DPH..

Usnesení č.140/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu mezi obcí Lavičky a ing. arch. Jiljí Kučerou o zajištění dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“ – veřejné osvětlení, přípojky vody a kanalizace splaškové, plynovod + přípojky plynové, komunikace a inženýrská činnost ve výši 346.000,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 3/2022

V Lavičkách 17.5.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 9.5.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-17-5-2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Zveřejněno: 20.4.2022

Rozpočtové opatření č.3/2022

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.3.2022, č.j. 27/2022

Zveřejněno: 23.3.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 22.3.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav - tj. 5 členů ZO.
Omluven: Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 2 členové ZO 

Usnesení č.127/2022
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2021.
2) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2021 ve výši 4.818,62 Kč do fondu rezervního.
3) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lavičky za rok 2021.
4) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2021 ve výši 51.996,02  Kč do fondu rezervního.
5) Schválení smlouvy pro poskytnutí příspěvku na projektovou dokumentaci SVK Žďársko stavební akce „Lavičky – splašková kanalizace“.
6) Schválení žádosti o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
7) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2022.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a p. Smejkalová Drahoslava

Usnesení č. 128/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2021.

Usnesení č.129/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 4.818,62 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.130/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Mateřské školy Lavičky za rok 2021.

Usnesení č.131/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 51.996,02 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.132/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Smlouvu mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska o zajištění dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci „Lavičky – splašková kanalizace“.

Usnesení č.133/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů neschvaluje:
Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.

V Lavičkách 22.3.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lavičky za rok 2021

Zveřejněno 16.3.2022

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Zveřejněno: 15.3.2022

Rozpočtové opatření č.2/2022

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 14.3.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-22-3-2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LAVIČKY

Zveřejněno: 9.3.2022

Veřejná vyhláška - Vydání změny č.2 Územního plánu Lavičky

Oznámení o vydání opatření obecné povahy.

Zveřejněno 28.1.2022

Mze-70004_2021-15121

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Zveřejněno: 27.1.2022

Rozpočtové opatření č.1/2022

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.1.2022, č.j. 26/2022

Zveřejněno 26.1.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 25.1.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef, p. Štěpánek Václav - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.125/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení změny č.2 Územního plánu obce.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.126/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů po projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lavičky odborem výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí:
 I.            o v ě ř u j e

soulad Změny č. 2 Územního plánu Lavičky s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Lavičky neshledalo žádný rozpor.

II.           s o u h l a s í

s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 2 Územního plánu Lavičky, vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem.

III.          v y d á v á

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití  § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Lavičky.

V Lavičkách 25.1.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 17.1.2022

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-25-1-2022

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci