PostHeaderIcon Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Lavičky v souladu s ust. §39 odst.1 zákona 128/2000Sb. o obcích, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par. č. 2394 v KÚ Lavičky o výměře cca 420 m².

Vyvěšeno: 24.4.2019

Sejmuto: 30.5.2019

Havelka Jan
Starosta obce