PostHeaderIcon Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 28.2.2017, č.j. 19/2017

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 28.2.2017, č.j. 19/2017

 

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 28.2.2017 v 19.00 hod.

 

Počet přítomných členů: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav -  tj. 6 členů ZO
Omluven: p. Bradáč Jiří - tj. 1 člen ZO
Hosté: p. Malec Josef, p. Oulehla Karel, p. Homola Josef, p Tesař Miroslav, p. Chalupa Šimon

Usnesení č.104/2017 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem: 
1) Schválení finančního příspěvku na opravu varhan ve Svatovítské katedrále.

 

b) určení ověřovatelé zápisu jednání jsou:
Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

 

Usnesení č.105/2017:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
finančního příspěvek na opravu varhan ve Svatovítské katedrále ve výši
1,-kč/obyvatel obce Lavičky.

Usnesení č.106/2017:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
rozpočtové opatření č.2/2017.

 


 

V Lavičkách 28.2.2017

 

                                           Jan Havelka                                                                    Ing. Pavel Turek
                                          starosta obce                                                                   místostarosta obce