Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 31.1.2024, č.j. 12/2024

Zveřejněno: 1.2.2024

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 31.1.2024 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, Ing. Turek Pavel - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.69/2024 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2023.
2) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2023 ve výši 18.255,47 Kč do fondu rezervního.
3) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky“ firmou Gremis, s.r.o.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Pavel Turek a Ing. Požár Roman

Usnesení č.70/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2023.

Usnesení č.71/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2023 ve výši 18.255,47 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.72/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
dodatek ke č.2 ke smlouvě se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky“ firmou Gremis, s.r.o.

V Lavičkách 31.1.2024

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.9/2023

Zveřejněno: 29.1.2024

9-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2023

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno: 26.1.2024

Zk-01-2024-01_pozvanka_obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 22.1.2024

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-31-1-2024

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.8/2023

Zveřejněno: 5.1.2024

8-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2023

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci