Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.5/2024

Zveřejněno: 30.6.2024

5-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2024

Závěrečný účet obce Lavičky za rok 2023

Zveřejněno: 26.6.2024

Zaverecny-ucet-2023

Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023-obec-lavicky

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.6.2024, č.j. 15/2024

Zveřejněno: 26.6.2024

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 25.6.2024 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 6 členů ZO.
Omluven: Ing. Turek Pavel - tj. 1 člen ZO.

Usnesení č.82/2024 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení účetní závěrky obce Lavičky za rok 2023.
2) Schválení závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2023 a projednání závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2023.
3) Schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 2057/7.
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti /20240624/JM_1383.
5) Schválení veřejnoprávní smlouvy na přestupky s městem Velké Meziříčí.
6) Schválení dodatku č.3 ke smlouvě se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky“ firmou Gremis, s.r.o.
7) Schválení Darovací smlouvy /20240624/JM_1383.
8) Rozpočtové opatření č.4/2024.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Pavel Turek a Ing. Požár Roman

Usnesení č.83/2024:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
účetní závěrku obce Lavičky za rok 2024.

Usnesení č.84/2024:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
závěrečný účet obce za rok 2023 a bere na vědomí závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2023.

Usnesení č.85/2024:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů neschvaluje:
záměr prodeje části pozemku p.č. 2057/7.

Usnesení č.86/2024:
Zastupitelstvo počtem 4 hlasů schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti /20240624/JM_1383.

Pro 4 (Ing. Josef Mejzlík, p. Jiří Štěpánek, p. Drahoslava Smejkalová, Bc. Šárka Bradáčová)
Proti 1 (Ing. Roman Požár)
Zdržel se 1 (p. Jan Havelka)

Usnesení č.87/2024:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků s městem Velké Meziříčí, a to ve znění dle přílohy.

Usnesení č.88/2024:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
dodatek ke č.3 ke smlouvě se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky“ firmou Gremis, s.r.o.

Usnesení č.89/2024:
Zastupitelstvo počtem 4 hlasů schvaluje:
darovací smlouvu /20240624/JM_1383 mezi obcí Lavičky a společností Agrisun 93 s.r.o.

Pro 4 (Ing. Josef Mejzlík, p. Jiří Štěpánek, p. Drahoslava Smejkalová, Bc. Šárka Bradáčová)
Proti 1 (Ing. Roman Požár)
Zdržel se 1 (p. Jan Havelka)

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č.4/2024

V Lavičkách 25.6.2024

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno: 15.6.2024

Zk-04-2024-01_pozvanka_obce

Obec Lavičky - Rozpočtové opatření č. 4/2024

Zveřejněno: 10.6.2024

Rozpoctove-opatreni-c-4-2024

Veřejná vyhláška - O druhém opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č.3 ÚP Lavičky

Zveřejněno: 3.6.2024

36769-2024_oznameni_o_konani_2-_opakovaneho_verejneho_projednani_z3_up_lavicky_sign

Návrh závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2023

Zveřejněno: 30.5.2024

Navrh-zaverecneho-uctu-2023

Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023-obec-lavicky

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Zveřejněno: 27.5.2024

Pozvanka-vh_13_06_2024

Prezkoumani-vysledku-hospodareni-za-rok-2023

Zaverecny-ucet-za-rok-2023-navrh

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Lavičky, příspěvková organizace

Zveřejněno: 23.5.2024

Rozhodnuti-o-prijeti-ke-vzdelavani-ms-lavicky

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.4/2024

Zveřejněno: 16.5.2024

4-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2024

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 14.5.2024, č.j. 14/2024

Zveřejněno: 15.5.2024

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 14.5.2024 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, Ing. Turek Pavel - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.81/2024 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Rozpočtové optření č.2 a 3/2024.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Pavel Turek a Ing. Požár Roman

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č.2 a 3/2024

V Lavičkách 14.5.2024

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2023

Zveřejněno: 9.5.2024

Schvaleny-zaverecny-ucet-a-hospodareni-svk-zdarsko-za-rok-2023

Obec Lavičky - Rozpočtové opatření č. 3/2024

Zveřejněno: 1.5.2024

Rozpoctove-opatreni-c-2-2024

Vodárenská akciová společnost, a.s. - porovnání cen pro vodné a stočné 2023

Zveřejněno: 30.4.2024

Svk-zdarsko-2023-vodne-stocne

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.3/2024

Zveřejněno: 27.4.2024

3-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2024

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška - Platba daně z nemovitých věcí

Zveřejněno: 11.4.2024

Verejna-vyhlaska

Zápis dětí MŠ Lavičky

Zveřejněno: 10.4.2024

Zapis-ke-zverejneni-2024-2025

Zadost-o-prijeti-2024

Kriteria-prijimani

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Valná hromada 25.4.2024

Zveřejněno: 8.4.2024

Pozvanka-na-valnou-hromadu-dne-25-4-2024

Zprava-o-vysledku-prezkomani-hospodareni-za-rok-2023

Navrh-zaverecneho-uctu-a-hospodareni-svk-zdarsko-za-rok-2023-2-

Obec Lavičky - Rozpočtové opatření č. 2/2024

Zveřejněno: 2.4.2024

Rozpoctove-opatreni-c-2-2024

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.2/2024

Zveřejněno: 2.4.2024

2-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko

Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu Změny č.3 ÚP Lavičky

Zveřejněno: 22.3.2024

Verejna_vyhlaska-opakovane_verejne_projednani_navrhu_zmeny_c-_3_up_lavicky

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - Závěr zjišťovacího řízení

Zveřejněno: 20.3.2024

Akcni-plan-zlepsovani-kvality-ovzdusi-kraje-vysocina-zaver-zr

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno: 15.3.2024

Zk-02-2024-01_pozvanka_obce

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 12.3.2024, č.j. 13/2024

Zveřejněno: 13.3.2024

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 12.3.2024 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, Ing. Turek Pavel - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.73/2024 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lavičky za rok 2023.
2) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2023 ve výši 76.908,47 Kč do fondu rezervního.
3) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM-014330093059/001-YPM.
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM-014330083562/001-YPM.
5) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti CETIN, a.s.
6) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti CETIN, a.s.
7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030087460/001-VMRE.
8) Rozpočtové optření č.1/2024.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Pavel Turek a Ing. Požár Roman

Usnesení č.74/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Mateřské školy Lavičky za rok 2023.

Usnesení č.75/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2023 ve výši 76.908,47 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.76/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330093059/001-YPM.

Usnesení č.77/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330083562/001-YPM.

Usnesení č.78/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s CETIN, a.s. na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „11010-116573, VPIC ZR Park Lavičky“ na pozemcích p.č. 2054/1 a 2055/1 v k.ú. Lavičky, které jsou ve vlastnictví obce Lavičky.

Usnesení č.79/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o zřízení služebnosti s CETIN, a.s. na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, které bylo provedeno v rámci stavby „16010-065237, VPIC Lavičky ZR IS lokalita Za školou“na pozemcích p.č. 2182/1 a 2577 v k.ú. Lavičky, které jsou ve vlastnictví obce Lavičky.

Usnesení č.80/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM-001030087460/001-VMRE.

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č.1/2024

V Lavičkách 12.3.2024

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.1/2024

Zveřejněno: 5.3.2024

1-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2024

Obec Lavičky - Rozpočtové opatření č. 1/2024

Zveřejněno: 6.2.2024

Rozpoctove-opatreni-c-1-2024

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 31.1.2024, č.j. 12/2024

Zveřejněno: 1.2.2024

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 31.1.2024 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, Ing. Turek Pavel - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.69/2024 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2023.
2) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2023 ve výši 18.255,47 Kč do fondu rezervního.
3) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky“ firmou Gremis, s.r.o.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Pavel Turek a Ing. Požár Roman

Usnesení č.70/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2023.

Usnesení č.71/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2023 ve výši 18.255,47 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.72/2024:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
dodatek ke č.2 ke smlouvě se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a přístavba MŠ Lavičky“ firmou Gremis, s.r.o.

V Lavičkách 31.1.2024

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.9/2023

Zveřejněno: 29.1.2024

9-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2023

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno: 26.1.2024

Zk-01-2024-01_pozvanka_obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 22.1.2024

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-31-1-2024

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.8/2023

Zveřejněno: 5.1.2024

8-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2023

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci