Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Lavičky, příspěvková organizace

Zveřejněno: 29.5.2023

Rozhodnutioprijetikevzdelavaniv

Objízdná trasa

Zveřejněno: 22.5.2023

Z důvodu stavby "III/35433 Olší nad Oslavou - most ev. č. 35433-2" dojde v době od 30.5.2023 - 31.10.2023 k uzavírce silnice mezi obcemi Olší nad Oslavou a Netínem a objízdná trasa povede přes naší obec Závist a Lavičky směrem na Stráneckou Zhoř, Měřín a Blízkov (viz. příloha mapa objízné trasy).

Objizdna-trasa

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Zveřejněno: 28.4.2023

120458_svk-zr

Vsvak_obec-lavicky_00842478_2022

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Zveřejněno: 28.4.2023

Pozvanka-vh-kveten-2023

Zaverecny-ucet-za-rok-2022-navrh

Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-mikroregion-velkomeziricsko-bitessko

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.1/2023

Zveřejněno: 28.4.2023

1-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2023

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno: 28.4.2023

Zk-03-2023-01_pozvanka_obce

Zápis dětí MŠ Lavičky

Zveřejněno: 20.4.2023

Zapis-deti-ms-lavicky  

Zadost-o-prijeti-ms-lavicky

Kriteria-prijimani

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Zveřejněno: 13.4.2023

Verejna-vyhlaska

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 4.4.2023, č.j. 5/2023

Zveřejněno: 5.4.2023

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 4.4.2023 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.28/2023 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330062249/001-YPM.
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM-001030081714/004-VMRE.
3) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro přeložku podzemního vedení CETIN „ Lokalita za školou“.
4) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lavičky za rok 2022.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.29/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330062249/001-YPM.

Usnesení č.30/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM-001030081714/004-VMRE.

Usnesení č.31/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro přeložku podzemního vedení CETIN
„Lokalita za školou“.

Usnesení č.32/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Mateřské školy Lavičky za rok 2022.

V Lavičkách 4.4.2023

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 24.3.2023

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-4-4-2023

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zveřejněno: 22.3.2023

Schvaleny-zaverecny-ucet-a-hospodareni-svazu-vodovodu-a-kanalizaci-zdarsko-za-rok-2022-

Vysokorychlostní trať - oznámení vlastníkům pozemků v obci Lavičky

20.3.2023

Oznameni-vlastnikum-pozemku_lavicky
Letak-spravy-zeleznic
Rozsah-mapovani-na-uzemi-lavicky
Celkovy-rozsah-mapovaneho-uzemi

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Zveřejněno: 10.3.2023

Oznameni-o-zverejneni-rozp-opatreni-c-1

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno: 3.3.2023

Zk-02-2023-01_pozvanka_obce

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č.3 ÚP Lavičky

Zveřejněno: 3.3.2023

12882-2023_verejne_projednani_zmeny_c-_3_up_lavicky_sign

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zveřejněno 28.2.2023
Pozvanka-na-valnou-hromadu-dne-15-3-2023

 Navrh-zaverecneho-uctu-a-hospodareni-svazu-vodovodu-a-kanalizaci-zdarsko-za-rok-2022

Zprava-auditora-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-svk-zdarsko

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 14.2.2023, č.j. 4/2023

Zveřejněno: 15.2.2023

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 14.2.2023 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Jiří, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.20/2023 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů SVK Žďársko + Obec Lavičky.
2) Schválení smlouvy na zajištění administrace projektu + smlouvy na zajištění výběrového řízení přístavby školky.
3) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330080642/002-YPM.
4) Schválení darovací smlouvy firmy Bomavet, s.r.o.
5) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2022.
6) Schválení záměru darování části pozemku p.č.2548 Kraji Vysočina.
7) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2022 ve výši 21.718,24 Kč do fondu rezervního.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.21/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o společném postupu zadavatelů SVK Žďársko + Obec Lavičky na veřejné zakázce „Lavičky – výstavba IS, lokalita Za školou“.

Usnesení č.22/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu na zajištění administrace projektu + smlouvu na zajištění výběrového řízení přístavby školky.

Usnesení č.23/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330080642/002-YPM.

Usnesení č.24/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
darovací smlouvu firmy Bomavet, s.r.o.

Usnesení č.25/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2022.

Usnesení č.26/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
záměr darování části pozemku p.č. 2548 v KÚ Lavičky ve vlastnictví Obce Lavičky do vlastnictví Kraje Vysočina, která bude trvale zabrána stavbou okružní křižovatky v rámci stavby „Park Lavičky“.

Usnesení č.27/2023:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2022 ve výši 21.718,24 Kč do fondu rezervního.

 

V Lavičkách 14.2.2023

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Pozvánka + Program zastupitelstva obce Lavičky

Zveřejněno: 5.2.2023

Pozvanka-program-zastupitelstva-obce-lavicky-14-2-2023

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zveřejněno: 2.2,2023

10-rozpoctove-opatreni-svk-zdarsko-r-2022

Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zveřejněno: 27.1.2023

Zk-01-2023-01

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Zveřejněno: 20.1.2023

Oznameni-o-konani-vh-per-rollam-25-1-3-2-2023

Zveřejnění záměru darování části pozemku Kraji Vysočina

Zveřejněno: 20,1.2023

Zamer-darovani-casti-pozemku-kraji-vysocina

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zveřejněno: 12.1.2023

Schvaleny-rozpocet-na-rok-2023

Schvaleny-strednedoby-vyhled-na-roky-2024-2027

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Zveřejněno: 5.1.2023

Stavebni-povoleni-lokalita-za-skolou

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci