Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 13.12.2021, č.j. 25/2021

Zveřejněno 14.12.2021

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 13.12.2021 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef - tj. 6 členů ZO.
Omluven: p. Štěpánek Václav - tj. 1 člen ZO
Hosté: Mgr. Magdaléna Rybárová, Mgr. Věra Havlišová

Usnesení č.119/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce č.1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Schválení rozpočtu obce Lavičky na rok 2022.
3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lavičky 2022 - 2024.
4) Schválení finančního příspěvku na provoz Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s, Lince důvěry STŘED,z.ú, Mysliveckému spolku Mostiště a Sportovnímu klubu Lavičky na rok 2022.
5) Schválení pronájmu plochy o výměře 0,68 m² nacházející se na pozemku par.č. 18. v k.ú. Lavičky.
6) Rozpočtové opatření č. 10 a 11/2021.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.120/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č.121/2021 
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Rozpočet obce Lavičky na rok 2022.

Usnesení č.122/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lavičky 2022 – 2024.

Usnesení č.123/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Finanční příspěvek na provoz v roce 2022 Oblastní charitě Žďár nad Sázavou ve výši 30.000,-kč, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s. a Mysliveckému spolku Mostiště ve výši 5.000,-kč pro každou organizaci, lince důvěry STŘED,z.ú. 1,-kč/obyvatel obce, Sportovnímu klubu Lavičky 30.000,-kč.

Usnesení č.124/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Pronájem plochy o výměře 0,68 m² nacházející se na pozemku par.č. 18. v k.ú. Lavičky za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu Z-BOX od společnosti Zásilkovna sloužícího k vydávání zásilek.

Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9/2021.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.115/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030072794/001-VMRE.

Usnesení č.116/2021 
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-014330065287/001-YPM.

Usnesení č.117/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Lavičky a firmou LUONG THUY NGUYEN; IČO: 67811361; se sídlem V. Nezvala 87/20, Stařečka, 674 01 Třebíč na nebytové prostory sloužící k podnikání – prodejnu, sklady a příslušenstvím, nacházejících se v domě č. p. 90, který je součástí pozemku p. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Lavičky a k. ú. Lavičky.

Usnesení č.118/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Záměr pronájmu plochy o výměře 0,68 m² nacházející se na pozemku par.č. 18. v k.ú. Lavičky za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek.

Rozpočtové opatření č.10 a 11/2021

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 10 a 11/2021

V Lavičkách 13.12.2021

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci