Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 13.4.2021, č.j. 20/2021

Zveřejněno 13.4.2021

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 13.4.2021 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef, Bc. Bradáčová Šárka - tj. 6 členů ZO.
Omluven: p. Štěpánek Václav - tj. 1 člen ZO

Usnesení č.94/2021

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001040019143/001-ELPR.
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030053512/001-ELPR.
3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030060426/005-ELPR.
4) Návrh záměru prodeje části pozemku p. č. 2090 o výměře cca 1600m2 v k. ú. Lavičky.
5) Návrh záměru darování pozemku 2054/3 o výměře 21m2 a 2054/4 o výměře 20m2 v k.ú Lavičky.
6) Rozpočtové opatření č. 2/2021.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.95/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001040019143/001-ELPR

Usnesení č.96/2021 
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030053512/001-ELPR 

Usnesení č.97/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030060426/005-ELPR

Usnesení č.98/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů neschvaluje:
záměr prodeje části pozemku p. č. 2090 v k. ú. Lavičky o výměře cca 1600 m2

Usnesení č.99/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
záměr darování pozemku 2054/3 o výměře 21m2 a 2054/4 o výměře 20m2 v k.ú Lavičky

Rozpočtové opatření č.2/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 2/2021

V Lavičkách 13.4.2021

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci