Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 2.3.2021, č.j. 19/2021

Zveřejněno 2.3.2021

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 2.3.2021 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef, Bc. Bradáčová Šárka, p. Štěpánek Václav - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.88/2021

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení jmenování starosty obce Lavičky do funkce uvolněného člena zastupitelstva od 1.4.2021.
2) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2020.
3) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 66.936,53 Kč do fondu rezervního.
4) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lavičky za rok 2020.
5) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 23.475,10  Kč do fondu rezervního.
6) Rozpočtové opatření č. 1/2021.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.89/2021
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
jmenování starosty obce Lavičky do funkce uvolněného člena zastupitelstva od 1.4.2021

Usnesení č.90/2021
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2020

Usnesení č.91/2021
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 66.936,53 Kč do fondu rezervního 

Usnesení č.92/2021
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Mateřské školy Lavičky za rok 2020

Usnesení č.93/2021
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 23.475,10 Kč do fondu rezervního

Rozpočtové opatření č.1/2021

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 1/2021

V Lavičkách 2.3.2021

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci