Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 19.1.2021, č.j. 18/2021

Zveřejněno 19.1.2021

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 19.1.2021 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef, Bc. Bradáčová Šárka, p. Štěpánek Václav - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.85/2021

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení prodeje části pozemku p. č. 72 v k. ú. Závist.
2) Schválení nákupu nové obecní komunální techniky.
3) Rozpočtové opatření č. 11/2020.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.86/2021
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
prodej části pozemku p. č. 72 v k.ú. Závist o výměře 10 m2 firmě Eurodeck, s.r.o.; IČO 26284677 se sídlem Závist 21, 594 01 Velké Meziříčí za cenu 2.000,-kč.

Usnesení č.87/2021
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
pořízení nové obecní komunální techniky v průběhu roku 2021 sestávající se z nákupu komunálního traktoru + příslušenství.

Rozpočtové opatření č.11/2020

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 11/2020

V Lavičkách 19.1.2021

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci