Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 20.10.2020, č.j. 16/2020

Zveřejněno 20.10.2020

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 20.10.2020 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.75/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem: 
1) Schválení Smlouvy mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska.
2) Rozpočtové opatření č.8 a 9/2020.
3) Schválení smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330061472/001.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.76/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska o zajištění dokumentace pro územní řízení pro akci „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Podolí“

Rozpočtové opatření č.8 a 9/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č.8 a 9/2020

Usnesení č. 77/2020.
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330061472/001

V Lavičkách 20.10.2020

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci