Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 8.12.2020, č.j. 17/2020

Zveřejněno 8.12.2020

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 8.12.2020 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef, Bc. Bradáčová Šárka - tj. 6 členů ZO.
Omluven: p. Štěpánek Václav - tj. 1 člen ZO

Usnesení č.78/2020:

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení rozpočtu obce Lavičky na rok 2021.
2) Schválení finančního příspěvku na provoz Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, Asociaci rodičů a  přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s, Lince důvěry STŘED,z.ú, Mysliveckému spolku Mostiště na rok 2021.
3) Návrh záměru koupě pozemku p. č. 292 v k. ú. Lavičky.
4) Návrh záměru prodeje části pozemku p. č. 72 v k. ú. Závist.
5) Návrh záměru prodeje části pozemku p. č. 527 v k. ú. Lavičky.
6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
    č.: NM-001030063763/001-VMRE
7) Rozpočtové opatření č. 10/2020.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.79/2020:

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
rozpočet obce Lavičky na rok 2021

Usnesení č.80/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
finanční příspěvek na provoz Oblastní charitě Žďár nad Sázavou ve výši 20.000,-kč, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s. a Mysliveckému spolku Mostiště ve výši 5.000,-kč pro každou organizaci. Lince důvěry STŘED,z.ú. 1,-kč/obyvatel obce

Usnesení č.81/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů  schvaluje:
záměr koupě pozemku p. č. 292 v k. ú. Lavičky o výměře 80 m2

Usnesení č.82/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
záměr prodeje části pozemku p. č. 72 v k. ú. Závist o výměře 10 m2

Usnesení č.83/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů neschvaluje:
záměr prodeje části pozemku p. č. 527 v k. ú. Lavičky o výměře cca 2740 m2

Usnesení č.84/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:NM-001030063763/001-VMRE mezi obcí Lavičky a E.ON Distribucí, a.s.


Rozpočtové opatření č.10/2020.

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 10/2020

V Lavičkách 8.12.2020

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci