Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 23.6.2020, č.j. 14/2020

Zveřejněno: 23.6.2020

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 23.6.2020 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Mejzlík Josef, Bc. Bradáčová Šárka - tj. 6 členů ZO.
Omluven: Ing. Turek Pavel

Usnesení č.65/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení účetní závěrky Obce Lavičky za rok 2019.
2) Schválení závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2019 a závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2019.
3) Schválení žádosti o povolení výjimky z počtu dětí pro MŠ Lavičky pro školní rok 2020/2021.
4) Schválení darovací smlouvy.
5) Schválení návrhu směné smlouvy.
6) Schválení začlenění textu do Strategického plánu rozvoje obce Lavičky.
7) Rozpočtové opatření č.6/2020.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Mejzlík Josef a Ing. Požár Roman

Usnesení č.66/2020:

Zastupitelstvo počtem 6 hlasůschvaluje:
Účetní závěrku Obce Lavičky za rok 2019.

Usnesení č.67/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Závěrečný účet obce za rok 2019 a závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2019 – bez výhrad.

Usnesení č.68/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů  schvaluje:
Výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Lavičky, příspěvkové organizaci pro školní rok 2020/2021 na celkový počet 27 dětí.

Usnesení č.69/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Darovací smlouvu mezi Care Management Prague, s.r.o. a Obcí Lavičky.

Usnesení č.70/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Návrh směné smlouvy.

Usnesení č.71/2020 :

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Začlenění textu do Strategického plánu rozvoje obce Lavičky ve znění. „Obec Lavičky má základní školu, která potřebuje dovybavení vnitřních prostor školní družiny sociálním zařízením“.

Rozpočtové opatření č.6/2020.

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 3 a 4/2020

V Lavičkách 23.6.2020

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci