Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 19.5.2020, č.j. 13/2020

Zveřejněno: 19.5.2020

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 19.5.2020 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.62/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem: 

1) Schválení žádosti o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
2) Schválení žádosti o využívání multifunkčního hřiště na tréninky žákům HHK Velké Meziříčí.
3) Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5/2020.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č. 63/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů neschvaluje:
žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.

Usnesení č. 64/2020
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů neschvaluje:
žádost o využívání multifunkčního hřiště na tréninky žákům HHK Velké Meziříčí

Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5/2020.
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 3 a 4/2020

V Lavičkách 19.5.2020

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci