Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 24.2.2020, č.j. 12/2020

Zveřejněno: 24.2.2020

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 24.2.2020 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.57/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2019.
2) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2019 ve výši 16.239,64 Kč do fondu rezervního.
3) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lavičky za rok 2019.
4) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2019 ve výši 26.712,05 Kč do fondu rezervního.
5) Rozpočtové opatření č. 2/2020.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č. 58/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2019

Usnesení č.59/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2019 ve výši 16.239,64 Kč do fondu rezervního

Usnesení č.60/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Mateřské školy Lavičky za rok 2019

Usnesení č.61/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2019 ve výši 26.712,05 Kč do fondu rezervního

Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 2/2020

V Lavičkách 24.2.2020

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci