Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 21.1.2020, č.j. 11/2020

Zveřejněno: 21.1.2020

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 21.1.2020 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.55/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:

a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení prodeje pozemku par. č. 2553 v KÚ Lavičky o výměře 80 m2.
2) Rozpočtové opatření č. 12/2019 a č. 1/2020.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.56/2020
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
prodej pozemku par. č. 2553 v KÚ Lavičky o výměře 80 m2 firmě Bomavet, s.r.o.;
IČO 269 68 568 se sídlem Brno-Řečkovice, Böhmova 768/1, PSČ 621 00 za cenu 16.000,-kč

Rozpočtové opatření č. 12/2019 a č. 1/2020.
Zastupitelstvo počtem 7 hlasůbere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 12/2019 a č.1/2020

V Lavičkách 21.1.2020

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci