Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 14.5.2019, č.j. 6/2019

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 14.5.2019, č.j. 6/2019

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 14.5.2019 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav - tj. 6 členů ZO.
Omluvena: Bc. Bradáčová Šárka

Usnesení č.32/2019 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení kupní smlouvy na dodání dopravního automobilu pro jednotku SDH Lavičky.
2) Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí 2019".
3) Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2019.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.33/2019:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Kupní smlouvu na dodání dopravního automobilu pro jednotku SDH Lavičky od dodavatele MOTO-TRUCK CZ s.r.o .

Usnesení č.34/2019:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů potvrzuje:
Že obec má dostatečné finanční prostředky pro zajištění vlastních zdrojů na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Lavičky v rámci programu Ministerstva vnitra Dotace pro jednotky SDH obcí 2019.

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2019.

V Lavičkách 14.5.2019

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci