Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 8.10.2019, č.j. 9/2019

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 8.10.2019, č.j. 9/2019

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 8.10.2019 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Bc. Bradáčová Šárka - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.41/2019 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení koupě pozemků parc. č. 2530/2 o výměře 108 m² a parc. č. 2529/2 o výměře 63 m² v k.ú. Lavičky.
2) Rozpočtové opatření č. 9/2019.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.42/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
koupi pozemků parc. č. 2530/2 o výměře 108 m² a parc. č. 2529/2 o výměře 63 m² v k.ú. Lavičky dle Geometrického plánu č. 656-273/2019.

Usnesení:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 9/2019.

V Lavičkách 8.10.2019

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci