Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.9.2018, č.j. 30/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.9.2018, č.j. 30/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 25.9.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, p. Bradáč Jiří - tj. 7 členů ZO.
Hosté:p. Homola Josef, p. Hladík Jaroslav, p. Malec Josef

Usnesení č.169/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Rozpočtové opatření č. 9, 10, 11, 12/2018.
2) Schválení žádostí o finanční příspěvek obci Prameny.
3) Schválení žádostí o finanční příspěvek Mysliveckému spolku Mostiště.
4) Schválení darovacích smluv.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.170/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 9, 10, 11, 12/2018.

Usnesení č.171/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Finanční příspěvek obci Prameny ve výši 5.000,-kč.

Usnesení č.172/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Finanční příspěvek na provoz Mysliveckému spolku Mostiště ve výši 5.000,-kč.

Usnesení č.173/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
Darovací smlouvy na pozemky mezi Bytovým družstvem Bukovec, Bytovým družstvem Čihadla, Bytovým družstvem Lavičky a Obcí Lavičky.

V Lavičkách 25.9.2018

Jan Havelka
starosta obce

Ing. Pavel Turek
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020

Sobota 22. 2. 2020: Maškarní průvod v Lavičkách

Čtvrtek 30. 4. 2020: Pálení čarodějnic na výletišti

Sobota 16. 5. 2020: okresní kolo mladých hasičů ve hře Plamen

Neděle 17. 5. 2020: okresní liga v požárním útoku mladých hasičů

Pátek 29. 5. 2020: Pouťová zábava na výletišti 

Neděle 31. 5. 2020: Pouťové odpoledne se skupinou

Sobota 7. 6. 2020: Žďárská liga v požárním útoku mužů a žen

Neděle 9. 8. 2020: Pouť v Závisti ( jubilejní - 30. )

Počasí v obci