Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.5.2018, č.j. 28/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.5.2018, č.j. 28/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 22.5.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, p. Bradáč Jiří - tj. 7 členů ZO.

Hosté: p. Horák Josef, p. Nožička Josef, p. Dvořák Miroslav, p. Bíbr Hynek, p. Pařízek Martin, p. Pařízek Josef

Usnesení č.154/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2090 o výměře 4755m2.
2) Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2084 o výměře 5154m2.
3) Schválení návrh záměru prodeje pozemků dle geometrického plánu č. 642-359/2018 na část parcely 2180/2 díl "q" (182 m2) + část parcely 2180/3 díl "r"(122 m2) + část parcely 2180/4 díl "s"(103 m2) + část parcely 2180/5 díl "t"(91 m2) + část parcely 2180/6 díl "u"(159 m2) a směny na část parcely 2183 díl "aq" (951 m2) za část parcely 2182/2 díl "ak" (9 m2) a část parcely 2182/2 díl "ai" (766 m2) v k.ú. Lavičky s doplacením rozdílu 176 m2 za cenu 150,-kč/m²

4) Rozpočtové opatření č.5, 6, 7/2018.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.155/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2090 o výměře 4755m2.

Usnesení č.156/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2084 o výměře 5154m2.

Usnesení č.157/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh záměru prodeje pozemků dle geometrického plánu č. 642-359/2018 na část parcely 2180/2 díl "q" (182 m2) + část parcely 2180/3 díl "r"(122 m2) + část parcely 2180/4 díl "s"(103 m2) + část parcely 2180/5 díl "t"(91 m2) + část parcely 2180/6 díl "u"(159 m2) a směny na část parcely 2183 díl "aq" (951 m2) za část parcely 2182/2 díl "ak" (9 m2) a část parcely 2182/2 díl "ai" (766 m2) v k.ú. Lavičky s doplacením rozdílu 176 m2 za cenu 150,-kč/m².

Usnesení č.158/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 5, 6, 7/2018.

V Lavičkách 22.5.2018

Jan Havelka
starosta obce

Ing. Pavel Turek
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020

Sobota 22. 2. 2020: Maškarní průvod v Lavičkách

Čtvrtek 30. 4. 2020: Pálení čarodějnic na výletišti

Sobota 16. 5. 2020: okresní kolo mladých hasičů ve hře Plamen

Neděle 17. 5. 2020: okresní liga v požárním útoku mladých hasičů

Pátek 29. 5. 2020: Pouťová zábava na výletišti 

Neděle 31. 5. 2020: Pouťové odpoledne se skupinou

Sobota 7. 6. 2020: Žďárská liga v požárním útoku mužů a žen

Neděle 9. 8. 2020: Pouť v Závisti ( jubilejní - 30. )

Počasí v obci