Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 11.12.2018, č.j. 2/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 11.12.2018, č.j. 2/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 11.12.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Bc Bradáčová Šárka, Ing. Melzlík Josef - tj. 7 členů ZO.
Hosté: Mgr. Rybárová Magdaléna.

Usnesení č.9/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení rozpočtu obce Lavičky na rok 2019.
2) Schválení finančního příspěvku na provoz Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s, Lince důvěry STŘED,z.ú.
3) Rozpočtové opatření č. 14/2018.
4) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lavičky 2019 - 2021.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.10/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Rozpočet obce Lavičky na rok 2019.

Usnesení č.11/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Finanční příspěvek na provozOblastní charitě Žďár nad Sázavou ve výši 15.000,-kč, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s.ve výši 5.000,-kč pro každou organizaci. Lince důvěry STŘED,z.ú. 1,-kč/obyvatel obce.

Usnesení č.12/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č.14/2018.

Usnesení č.13/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lavičky 2019 - 2021.

V Lavičkách 11.12.2018

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020

Sobota 22. 2. 2020: Maškarní průvod v Lavičkách

Čtvrtek 30. 4. 2020: Pálení čarodějnic na výletišti

Sobota 16. 5. 2020: okresní kolo mladých hasičů ve hře Plamen

Neděle 17. 5. 2020: okresní liga v požárním útoku mladých hasičů

Pátek 29. 5. 2020: Pouťová zábava na výletišti 

Neděle 31. 5. 2020: Pouťové odpoledne se skupinou

Sobota 7. 6. 2020: Žďárská liga v požárním útoku mužů a žen

Neděle 9. 8. 2020: Pouť v Závisti ( jubilejní - 30. )

Počasí v obci