Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lavičky za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lavičky za rok 2018 zde k nahlédnutí. číst dál

Závěrečný účet obce Lavičky za rok 2018

Závěrečný účet obce Lavičky za rok 2018 zde k nahlédnutí. číst dál

Návrh závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2018 zde k nahlédnutí. číst dál

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Lavičky v souladu s ust. §39 odst.1 zákona 128/2000Sb. o obcích, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par. č. 2394 v KÚ Lavičky o výměře cca 420 m².
Vyvěšeno: 24.4.2019
Sejmuto: 30.5.2019

Havelka Jan
Starosta obce číst dál

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 11.12.2018, č.j. 2/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 11.12.2018, č.j. 2/2018
Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 11.12.2018 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Bc... číst dál

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 10.4.2018, č.j. 27/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 10.4.2018, č.j. 27/2018
Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 10.4.2018 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p... číst dál

Rozpočtové opatření č. 5,6,7/18

číst dál

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.5.2018, č.j. 28/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.5.2018, č.j. 28/2018
Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 22.5.2018 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p... číst dál

Rozpočtové opatření č. 8/18

Rozpočtové opatření č. 8/18. číst dál

Rozpočtové opatření č. 9/18

Rozpočtové opatření č. 9/2018 zde k nahlédnutí. číst dál

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 26.6.2018, č.j. 29/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 26.6.2018, č.j. 29/2018
Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 26.6.2018 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p... číst dál

Rozpočtové opatření č. 10/18

Rozpočtové opatření č. 10/18 číst dál

Rozpočtové opatření č. 11/18

Rozpočtové opatření č. 11/18 číst dál

Rozpočtové opatření č. 12/18

Rozpočtové opatření č. 12/18 číst dál

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.9.2018, č.j. 30/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.9.2018, č.j. 30/2018
Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 25.9.2018 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p... číst dál

Rozpočtové opatření č. 13/18

Rozpočtové opatření č. 13/18 číst dál

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 16.10.2018, č.j. 31/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 16.10.2018, č.j. 31/2018
Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 16.10.2018 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p... číst dál

Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 30.10.2018, č.j. 1/2018

Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 30.10.2018, č.j. 1/2018

Usnesení č. 1/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a)jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení způsobu volby zastupitelů.
2) Volba starosty.
3) Volba místostarosty.
4) Volba předsedy... číst dál

Rozpočtové opatření č. 14/18

Rozpočtové opatření č. 14/18 číst dál

Rozpočtové opatření č. 15/18

Rozpočtové opatření č. 15/18 číst dál

Rozpočtové opatření 1,2,3,4/18 zde.

Rozpočtové opatření 1,2,3,4/18 zde. číst dál

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020

Sobota 22. 2. 2020: Maškarní průvod v Lavičkách

Čtvrtek 30. 4. 2020: Pálení čarodějnic na výletišti

Sobota 16. 5. 2020: okresní kolo mladých hasičů ve hře Plamen

Neděle 17. 5. 2020: okresní liga v požárním útoku mladých hasičů

Pátek 29. 5. 2020: Pouťová zábava na výletišti 

Neděle 31. 5. 2020: Pouťové odpoledne se skupinou

Sobota 7. 6. 2020: Žďárská liga v požárním útoku mužů a žen

Neděle 9. 8. 2020: Pouť v Závisti ( jubilejní - 30. )

Počasí v obci